Het was de stadsgidsen van Stichting Oud Meppel een doorn in het oog dat in grachtenstad Meppel de markante bruggen alleen bij daglicht te bewonderen waren. De gemeente Meppel onderkende het gemis, maar had geen geld beschikbaar om dit effectief te gaan verzorgen.

 Door verlichting van de bruggen wordt de binnenstad van Meppel aantrekkelijker voor haar bewoners en bezoekers en het geeft Meppel een economische impuls. Een aantrekkelijke binnenstad zorgt ervoor dat meer winkels en mensen zich er willen vestigen en het trekt meer toeristen aan.  Om die redenen besloot Lionsclub Meppel Zuidwest-Drenthe dit project op te pakken.

Lionsclub Meppel Zuidwest-Drenthe stelde geld voor de eerste brug ter beschikking. Dit geld werd bijeengebracht door het uitvoeren van projecten. Zo ging o.a. de opbrengst van activiteiten, uitgevoerd door Lions Meppel Zuidwest-Drenthe tijdens Meppel Culinair editie 2015, naar dit project. Daarnaast benaderde de club diverse organisaties voor co-sponsoring, waarop positieve reacties volgden van Stichting Waarborgfonds, het Ondernemerfonds, Boelens Jorritsma, Univé en Stichting Oud Meppel en ook het aanjaagfonds van de Gemeente Meppel deed ook een duit in het zakje. Daarmee was de financiering rond.

De officiële overdracht van het project door Lionsclub Meppel Zuidwest-Drenthe en haar sponsoren aan de gemeente Meppel heeft 22 december 2016 plaatsgevonden, voorafgaand aan de traditionele lichtjeswandeling van Oud Meppel.